Conservation of the iberian lynx

Acrónimo: 
---
Código: 
LIFE94 NAT/P/001058
Estado do projeto: 
Concluído
Palavras-chave: 
endangered species / environmental awareness / environmental education / hunting / nature conservation / protected area /
Ano de financiamento: 
1994